Norsjö Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse 2022

 

Ordförande

Gun Larsson

E-post: gun@pocke.se

 


 

Vice ordförande

Karl-Erik Karlsson

 


 

Sekreterare

Nina Grenvall

 


 

Kassör

Margoth Lundberg

Mob: 070-320 53 16

E-post: knorran89@gmail.com

 


 

Övrig Ledamot

Helena Gustafsson

 


 

Suppleant BK

Anna Bränström

 


 

Suppleant BK

Birgitta Holmlund

   


 

 Revisorer

 Carina Berggren och Ulrika Nordgren

 


 

Revisorsuppleanter

 Jenny Lindmark och Sara Holmström

 


 

Valberedning

Rebecca Gustafsson, sammankallande

Magdalena Steinwall

Johanna Lind