Vi planerar att bygga upp banan.

 Något startdatum för bokningar är ej satt utan vi återkommer då vi har en mer exakt tidsram.

Nedanstående länk skickar er vidare till SBK's hemsida där ni finner mer info runt MH. Vad det innebär, bestämmelser, anvisningar osv.

LÄNK