Norsjö Brukshundklubb och Hundungdoms Styrelse 2017

 

Ordförande

Vakant


 

Vice ordförande

Emma Brännström

Mob: 073-820 08 97

 


 

Sekreterare

Susanna Hedlund

Mob: 073-810 58 96

 


 

Kassör

Margoth Lundberg

Mob: 070-320 53 16

 


 

Övrig Ledamot

Karl-Erik Karlsson

Mob: 070 283 75 91

 


 

Supleant BK & HU

Rebecca Gustafsson

Mob: 073-821 25 08


 

Suppleant BK

Emelie Holmström

 


Suppleant HU

Emelie Lindblom

 


 

 Revisorer

 

Carina Berggren och Gun Larsson

 


Revisorsuppleanter

Ulrika Nordgren

 


 

Valberedning 

 Inga-Lena Nordström, sammankallande

Rebecka Hugosson och Gunilla Holmström