Norsjö Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse 2019

 

Ordförande

Gun Larsson

 


 

Vice ordförande

Rebecca Gustafsson

 


 

Sekreterare

Susanna Hedlund

Mob: 073-810 58 96

 


 

Kassör

Margoth Lundberg

Mob: 070-320 53 16

 


 

Övrig Ledamot

Karl-Erik Karlsson

Mob: 070-283 75 91

 


 

Suppleant BK & HU

Rebecka Karlsson

 


 

Suppleant BK

Emelie Holmström

 


 

Suppleant HU

Sandra Malm

tel. 073-830 97 73

  


 

 Revisorer

 Carina Berggren och Ulrika Nordgren

 


 

Revisorsuppleanter

 Jenny Lindmark och  Inga-Lena Nordström

 


 

Valberedning

Vakant, sammankallande